Obowiązek informacyjny

W związku z wejściem w życie 25 maja br. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), chcieliśmy poinformować Państwa o tym, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe w Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. (KRS: 0000142877; ul. Częstochowska 38, 32-085 Modlnica).

Przetwarzamy Państwa dane, ponieważ w przeszłości wyrazili Państwo na to zgodę. Mogliście to uczynić na wiele sposobów: zakładając konto użytkownika w naszym sklepie internetowym tobacco.pl, przystępując do jednego z naszych programów lojalnościowych na stronach tobaccopremium.pl lub tobaccochallenge.pl, zapisując się na listę newsletterową, a także wypełniając formularz bezpośrednio podczas jednego z naszych eventów. Tobacco Trading International Poland bardzo poważnie podchodzi do kwestii zabezpieczenia Państwa danych osobowych. Dlatego prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją realizującą Obowiązek Informacyjny wynikający z nowych przepisów.

Informujemy, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Modlnicy przy ul. Częstochowskiej, zwany dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

 • wysyłki newsletterów drogą elektroniczną
 • promowania działań marketingowych
 • sprzedaży usług i produktów oferowanych przez Administratora
 • obsługi programów lojalnościowych
 • udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski
 • analitycznym i statystycznym
 • archiwizacji
  3) Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • firmom działającym na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym itp. – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora;
 • firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Państwa przesyłki;
 • kancelariom prawnym, którym Tobacco Trading International Poland zleciły np. prowadzenie postępowania;
 • podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) i lit. f) RODO, 5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy, 6) posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Pamiętaj, że przepis o usunięciu danych osobowych nie może stać w sprzeczności z nowym obowiązkiem przechowywania /archiwizacji danych dla potrzeb dokumentacji księgowej, prawa podatkowego, itp. W przypadku pytań oraz zamiaru realizacji praw w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt pod adres e-mail odo@ttipoland.pl