Tobacco Trading International Poland

Nasza firma działa na polskim rynku wysokogatunkowych wyrobów tytoniowych oraz związanych z nimi akcesoriów i markowych zapalniczek. Znajdujemy się w czołówce firm specjalizujących się w imporcie i dystrybucji wyrobów tytoniowych oraz komplementarnych do nich produktów.

Misją firmy jest dążenie do zaspokojenia potrzeb klientów poprzez dostarczanie im produktów najwyższej jakości oraz profesjonalną, kompleksową obsługę. Dzięki terminowości, solidności i kompleksowemu serwisowi zapracowała ona na miano solidnego partnera handlowego. Od 1997 roku TTI Poland jest członkiem Business Centre Club , a w roku 2001 dołączyło do grona firm zrzeszonych w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Firma Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o. została założona w 1994 roku jako polska spółka przy współudziale kapitału niemieckiego, firmy Pöschl Tabak GmbH & Co.KG. Początkowo w asortymencie znalazła się tylko tabaka, tytonie fajkowe oraz tytonie papierosowe - sztandarowe produkty firmy Pöschl, a także krajowe fajki produkowane przez firmę Bróg należącą do Zbyszka Bednarczyka.

Stopniowo asortyment był rozbudowywany, a wzrastający wolumen sprzedaży umożliwił zatrudnianie kolejnych pracowników. Sieć dystrybucji oparta została o przedstawicieli handlowych (pracowników firmy), docierających bezpośrednio do punktów sprzedaży oraz o magazyny regionalne, lokalizowane w większych miastach Polski. W 1996, na skutek wprowadzenia na terenie Polski zakazu handlowania tabaką, firma "zmuszona" była poszerzyć swój asortyment. W ten sposób w ofercie znalazły się, akcesoria papierosowe i fajkowe, fajki, cygara i cygaretki oraz zapalniczki. W roku 1999 został zniesiony zakaz sprzedaży tabaki, która na stałe powróciła do portfolio firmy. Systematyczny rozwój niszowego rynku, alternatywnych względem papierosów, wyrobów tytoniowych umożliwił spółce zwiększanie obrotów. Konsekwencją wzrostu wolumenu sprzedaży było zwiększanie liczby pracowników, zarówno w terenie - przedstawicieli handlowych, jaki i w biurze. Obecnie o wszystkich Klientów troszczy się ponad 30 Przedstawicieli działających na teranie całego kraju oraz pracownicy Działu Klienta Kluczowego w centrali firmy w Modlnicy koło Krakowa. To właśnie pracownicy są największą wartością firmy. Dzięki ich zaangażowaniu TTI wciąż rozwija się i poszerza swoją działalność. TTI Poland nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży bogatego asortymentu produktów. Firma stara się wnieść własny wkład w krzewienie kultury palenia, ściśle współpracując z klubami palaczy fajek.