Powstanie polskiej wersji językowej strony możemy traktować jako wyróżnienie