2022
 Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu
2021