Handel i Usługi Maliński Gorzów Wlkp. ul. Hawelańska 8