TPD ma duszące działanie na klasę średnią i przedstawia program zagłady dla tradycji, kultury i stylu życia