Celem akcji było wyróżnienie pracodawców, którzy swoją działalnością wspierają rynek pracy w naszym regionie.